Sie sind hier

Fernand Bartemes dit René

Stad

57 Joer

President Salariésdelegatioun vun der Gemeng
Vizepresident DP Zentrum