Sie sind hier

News Jeff Wirtz

Verantwortungsbewusstes Programm!

Auf Knuedler ist seit kurzem eine DP-CSV-Koalition am Ruder. Eine Entscheidung der „demokratischen Logik“, wie Bürgermeisterin Lydie Polfer richtig betont. Die DP stellt als erste Kraft in der Stadt die Bürgermeisterin und die CSV wurde neuer Partner der Liberalen.

News

Mat Häerz a Séil fir ons Stad

D’Stater DP ass houfreg op hire Bilan 2011-2017.

 Version française du bilan 2011-2017 [plus...]

News

Un nouveau PAG pour améliorer la qualité de vie de notre ville !

Le but du nouveau PAG consiste à améliorer la qualité de vie des citoyens de la ville en définissant les priorités qui accompagneront le développement de notre commune. Ce développement est cohérent et durable dans tous nos quartiers. Ceci implique que nous investissons dans de nouvelles infrastructures modernes adaptées aux besoins de la population.

News

Le Pfaffenthal – un quartier revalorisé

Il n’y a pas de doute : le nouvel ascenseur reliant la ville haute au Pfaffenthal est un grand succès. Dans l’espace de seulement 4 mois il a déjàeffectuéplus de 90.000 aller-retours, ce qui fait 39 trajets par heure.

News

Nouveau skatepark: Tous sur les planches !

Dans la vallée de la Pétrusse, sur une surface de 3500m2, une place extraordinaire a étéconçue pour les enfants et les jeunes de la Ville de Luxembourg.

News

La garde des enfants à Ville de Luxembourg: Proximité et Qualité

Les enfants ont besoin d’un bon encadrement, aussi en dehors des heures d’école. C’est la raison pour laquelle la Ville de Luxembourg a massivement investi dans les foyers scolaires. Ainsi, des foyers ont pu être ouverts au Rollingergrund, au Cents et à Merl. D’autres devront voir le jour au Belair et à Hollerich. En plus de nouvelles structures, il est important d’investir dans celles déjà existantes.

News

Portrait: Stéphanie Goerens

J’ai pris la décision de venir habiter en ville à cause de la grande qualité de vie et de la population cosmopolite.

News

Luxembourg, une ville qui bouge !

Pour qu’une ville soit vivante il faut trouver un bon équilibre entre habitations, lieux de travail et loisirs.

News

Eis Vertrieder an de Kommissioune

Hei fannt Dir eng Iwwersiicht vun eise Vertrieder an de Kommissioune vun der Stad Lëtzebuerg.

News

En neie PAG fir méi Liewensqualitéit an onser Stad!

D’Haaptzil vum neie PAG ass et eng optimal Liewensqualitéit vun de Stater Bierger ze erméiglechen andeems een d’Prioritéiten definéiert, déi d’Entwécklung vun eiser Gemeng an de nächste Jore begleede sollen. Dës Entwécklung ass kohärent an nohalteg an all de Quartieren.

News

Pafendall: E Quartier réckelt an de Mëttelpunkt

Ouni Zweifel, den neie Lift, deen d’Uewerstad mam Pafendall verbënnt, ass e grousse Succès! A ronn 4 Méint ass hien schonns 90.000 Mol erop an erof gefuer, dat sinn 39 Faarten an der Stonn.

News

Neie Skatepark: Jiddereen op d‘Brieder!

Op enger Fläch vun 3500 m2 ass am Péitrussdall eng aussergewéinlech nei Plaz fir Kanner, Jugendlecher a jonk Gebliwwener aus der Stad entstaanen.

News

Proximitéit a Qualitéit: Kannerbetreiung an der Stad

Schoulkanner brauchen eng gutt Betreiung, och ausserhalb vun de Schoulzäiten. Dofir investéiert d’Stater Gemeng massiv an nei Schoulfoyeren. Esou konnten am Rollengergronn, um Cents an zu Märel nei Foyeren opgoen. Doriwwer eraus wäerten um Belair an zu Hollerech neier derbäi kommen. Wichteg sinn awer och Investitiounen a scho bestoend Strukturen.

News

Am Portrait: Stéphanie Goerens

De Choix fir an der Stad ze wunnen hunn ech och ganz bewosst getraff wéinst der héijer Liewensqualitéit an der kosmopolitescher Gesellschaft.

News

Et ass eng lass an der Stad!

Eng Stad lieft vun der richteger Mëschung tëschent Wunnen, Schaffen a Fräizäit.

Gemengewahlen 2017

Réunions électorales / Electoral meetings

Souhaitez-vous rencontrer nos candidats, pour discuter de divers sujets? Si oui, rejoignez-nous lors de nos réunion électorales où une traduction simultanée en français et en anglais sera assurée.

Do you wish to meet our candidates, to discuss various issues with them? If so, join us at our electoral meetings where simultaneous translation into English and French will be provided.

Gemengewahlen 2017 News

Mat Häerz a Séil fir ons Stad

Unsere Kandidaten für die Gemeindewahlen 2017

Gemengewahlen 2017 News

Mat Häerz a Séil fir ons Stad

Our candidates for the municipal elections 2017

Gemengewahlen 2017 News

Mat Häerz a Séil fir ons Stad

Nos candidats pour les élections communales 2017

News

Däitlech méi...

D'DP huet déi lescht Joere vill geschafft an et freet den Fraktiounspresident Eugène Berger, datt vill wichteg Projeten elo och bei de Leit ukommen: „D'DP wëll däitlech méi fir all d‘Bierger vun eisem Land: Däitlech méi Kafkraaft fir d’Mëttelschichten duerch eng sozial gerecht Steierreform. Däitlech méi Zäit fir d‘Famill duerch e flexibelen a finanziell besser opgestallte Congé parental. Däitlech méi Qualitéit an der Kannerbetreiung an an der Schoul duerch eng individuell Fërderung vun all Kand.“

 deutsche Übersetzung
 traduction française
 English translation