Sie sind hier

En neie PAG fir méi Liewensqualitéit an onser Stad!

News

D’Haaptzil vum neie PAG ass et eng optimal Liewensqualitéit vun de Stater Bierger ze erméiglechen andeems een d’Prioritéiten definéiert, déi d’Entwécklung vun eiser Gemeng an de nächste Jore begleede sollen. Dës Entwécklung ass kohärent an nohalteg an all de Quartieren. Dëst beinhaltet, datt mir nei a modern Infrastrukture virgesinn, déi un d’Besoine vun der Populatioun an der haiteger Zäit ugepasst sinn. Och wann eis Haaptstad permanent um Wuessen ass, wäerte mir och de Schutz vun eisem Patrimoine an d’Bäibehale vu Gréngzonen an all eise Quartieren net vernoléissegen.

Exzellent Zesummen-aarbecht mat de Bierger

D’Stäerkt an d’Kohärenz vun dësem PAG läit besonnesch do dranner, datt mir als Gemeng eng exzellent Zesummenaarbecht mat eise Bierger fäerdeg bruecht hunn. Dank enger online Enquête a Biergerversammlungen an de Quartieren hat all interesséierte Bierger d’Geleeënheet konkret um Ausaarbechtungsprozess deelzehuelen. Dat huet et eis erlaabt e Maximum un Iddien a Suggestioune vun de Stater Leit an de PAG ze integréiere fir esou nach méi op d’Besoine vun eisen Awunner agoen ze kënnen.

Dëse Bedeelegungsprozess féiere mir och bei de Reklamante virun. Jiddereen, deen am Kader vun der Prozedur eng Reklamatioun eragereecht huet, gëtt vum Schäfferot ugehéiert. Ech sinn zouversiichtlech, datt mir bei ville Reklamatiounen eng Léisung wäerte fannen. Et sinn nämlech ganz vill konstruktiv Virschléi erakomm, wéi een de PAG nach méi kohärent a biergerfrëndlech gestalte kann.

Prioritéit Wunnen: Aarbechtsweeër verkierzen, intelligent Verkéierskonzept

Esouwuel d’Awunnerzuel wéi och d’Zuel un Aarbechtsplaze wäert an Zukunft weider klammen. Mir leeën dofir vill Wäert op en intelligent Wunnkonzept, dat virun allem doranner besteet de Wunnuert vun de Leit méi no un hir Aarbechtsplaz ze bréngen. Wann d’Aarbechtsweeër méi kuerz ginn, kann een den Auto méi oft stoe loossen an op den ëffentlechen Transport oder de Vëlo ëmklammen, respektiv zu Fouss goen. Dëst wäert beispillsweis um Kierchbierg, zu Zéisseng an zu Gaasperech de Fall sinn, wou mir och vun Ufank un déi néideg Infrastrukturen, wéi zum Beispill Schoulen a Betreiungsstrukturen virgesinn.

Mir sinn och permanent am gaangen eist Verkéierskonzept ze optimiséieren an d’Offer un ëffentlechem Transport a mobilité douce ze verbesseren. Mir eleng kënnen de Verkéiersproblem awer net léisen. Zwee Drëttel vun de Leit déi an der Stad schaffen, wunnen net an der Stad. Hei si mir op d’Ënnerstëtzung vum Transportministère ugewisen, deen e kohärent Verkéierskonzept op d’Been stelle muss, dat et eis erlaabt de Verkéier an d’Stad eran, respektiv erëm raus, besser ze organiséieren.

Konkret Projete fir eng attraktiv Stad!

D’DP wëll de Wuesstem vun onser Stad esou nohalteg wéi méiglech gestalten. Dofir setze mir och net op eng radikal Erweiderung vum Bauperimeter, mä op d’Revalorisatioun vun den existéierende Quartieren an op eng nei Verwäertung vu fréieren Industriefrichen. Beispiller sinn hei de Site vu Villeroy & Boch am Rollengergronn, den alen Industriesite „Secalt“ op der Polfermillen, de Site Paul Wurth/Heintz Van Landewyck op der Gare an zu Hollerech souwéi  d’Porte de Hollerich. Do dernieft ginn nei Quartieren entwéckelt, wéi de Ban de Gasperich, dee jo schonn am gaangen ass Form unzehuelen. Dës nei Quartiere ginn esou geplangt, datt si éischtens zu de bestoende Quartiere passen an zweetens, datt genuch ëffentlech Plazen a Gréngfläche virgesi sinn. Zu Gaasperech an zu Zéisseng gesäit ee ganz gutt, wéi wichteg dem Schäfferot esou Plaze sinn, fir dat soziaalt Liewen an d’Liewensqualitéit vun de Bierger ze stäerken.