Sie sind hier

Mat Häerz a Séil fir ons Stad

News

Mëtt August gëtt de Bilan vun dëser Legislaturperiod un alleguerten d’Haushalter an der Stad verdeelt. D’Buergermeeschtesch Lydie Polfer, d’Schäffe Simone Beissel, Colette Mart a Patrick Goldschmidt an eng Partie Conseilleren a Kandidate woren elo ganz houfreg, wéi se dee Réckbléck vu 36 Säite presentéiert hunn.

D’Lydie Polfer huet dobäi ënnerstrach, datt d’Stad Lëtzebuerg zanter Jore staark wiisst, wat hiren Dynamismus an hir Force ënnersträichen. A fir datt dat sou bleift, sinn enorm Efforte gemaach ginn, ënner anerem a punkto Schoulen, Crèchen, Jugend, Sport, Kultur, Wunnen a Mobilitéit, fir nëmmen déi Beräicher eraus ze picken.
D’Stad huet grousse Succès, fir ze Wunnen a fir ze Schaffen, ma dat bedeit an engems 125.000 Leit, déi all Dag bei déi 115.000 dobäi kommen, déi schonn an der Stad wunnen. 60% vun de Beschäftegten um Gebitt vun der Stad kommen iwwregens vun auswäerts.

Dofir ass den Transport eng extra Erausfuerderung fir déi Responsabel vum Knuedler. «Well mir mussen accessibel bleiwen!», esou d’Lydie Polfer, déi och déi 8.500 Baugeneemegungen ernimmt huet, déi zanter 2011 accordéiert gi sinn. «An et sinn der nach eng kéier dausenden an der Prozedur», huet d’Buergermeeschtesch ënnerstrach. Grad ewéi de Fait, datt Lëtzebuerg eng friddlech Stad ass, wou d’Politik am reegelméissegen Dialog mam Bierger steet.

Eng Stad, där hir héich Investissementer alleguerte garantéiert sinn. «Fir den nächste Schäfferot si gutt Reserven do, well mir hu responsabel gewirtschaft», esou d’Lydie Polfer ofschléissend.

De Wahlprogramm vun der Stater DP gëtt Mëtt September virgestallt.

 

 Bilan 2011-2017 [plus...]